arhitekti ratkajec logo

Proizvodna zgrada - proizvodnja i punjenje vode

Babotok, Bjelovar

Čelična montažna konstrukcija

 

Poslovna zgrada - vulkanizerska radionica Jendriš

Vrbovec

Montažna čelična konstrukcija

ZOO vrt grada Zagreba,

volijera za afričke ptice

 

ZAŠTITA OD POŽARA

Ovlašteni smo za izradu elaborata zaštite od požara prema važećim hrvatskim propisima, EU-HR normama te prema svim važećim austrijskim TRVB smjernicama, OIB smjernicama 2.0., 2.1 i 2.2.  te američkim NFPA normama sa proračunima vremena evakuacije.

 

Izradili smo do sada veći broj elaborata na projektima  industrijskih pogona, jednostavnih i visokoregalnih skladišta, škola, dječjih vrtića, stambenih i apartmanskih zgrada, poslovnih i administrativnih zgrada i drugih vrsta građevina.

 

Preliminarno rješavamo eventualne probleme u dogovoru s nadležnim požarnim inspektoratom i brinemo se za građevinu do primopredaje i tehničkog pregleda.

 

Za iste građevine izrađujemo i elaborate Zaštite na radu u suradnji sa nadležnim stručnjacima.

 

 

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elaborat ZOPa kao dio Glavnog projekt za dogradnju dizala

 

Dječji vrtić Vugrovec Donji, Zagreb

Lagana čelična montažna konstrukcija

Rekonstrukcija građevine u objekt za potrebe prirodne baštine

Biograd n/M

Dječji vrtić I. B. Mažuranić, Zagreb

modularni sistem

 

Visestambena zgrada, Vodice

Tel: +385 1 2728 678

ADRESA

TEL

MOBIL

EMAIL

info@arhitekti-ratkajec.hr

 

RADNO VRIJEME

OIB No.

RAČUN

Pon. – Pet.: 08:30-17:00

Sub. po dogovoru

Arhitekti-Ratkajec d.o.o. 2022

copyright