ANALIZA I KONZULTACIJE

Obratite nam se s problemima oko zemljišta, zgrada, prostora.

Uz analizu dokumentacije i prostornih planova pronaći ćemo optimalno rješenje za vaše potrebe,

mogućnosti gradnje, adaptacije ili rekonstrukcije te poboljšanja energetskih svojstava zgrade.

Zajednički ćemo postaviti projektni zadatak i bazu za izradu potrebnih projektata i dobivanje dozvola.

 

 

PASIVNA SOLARNA KUĆA

The passive solar home "CRO HAUS" in its concept uses natural materials that have low CO2 emissions in its production, and the latest technology in energy and installations. By its thermal characteristics it is categorised as passive solar house and its final version has a tendency to become completely energy- independent of public infrastructure (EEB- "energy- efficient buildings").

Basic building materials are wood as construction, straw bales as a thermal insulation, and lime mortar, gypsum board, stone, wood cladding and others.

 

PROJEKTIRANJE

IDEJNO RJEŠENJE

Razrada projektnog zadatka i priprema podloga za izradu više varijanta prostornog koncepta.

Izrada grafičkih prikaza i tekstualnog opisa tehničkog rješenja te 3D prikaza.

Razrada razvoda instalacija, razmještaja namještaja, uređenja interijera s potrebnim detaljima i nacrtima te predračunom (troškovnikom) radova.

 

 

SNIMKA IZVEDENOG STANJA I

ELABORAT ETAŽIRANJA

Izmjera stvarnog stanja na terenu, analiza postojeće dokumentacije te izrada Snimke izvedenog stanja (legalizacija).

 

Izrada elaborata etažiranja: na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, a prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) i drugim stvarnim pravima, zgrada  sadrži posebne dijelove (prostore) kao samostalne etažne dijelove, a koji su predmet upisa u zemljišne knjige.

IDEJNI I GLAVNI PROJEKT

Izrada Idejnog projekta za dobivanje Lokacijske dozvole za određene zahvate u prostoru prema važećim zakonima (npr. etapna/fazna gradnja).

 

Izrada Glavnog projekta za prijavu gradilišta za jednostavne građevine i radove te za dobivanje Građevinske dozvole.

Izrađujemo Elaborat fizikalnih svojstava zgrade te Elaborat zaštite od požara a ostale elaborate naručujemo od pouzdanih suradnika.

Koordinacija svih potrebnih kooperanata, suradnja s geodetom, inženjerima strojarstva, elektrotehnike, građevine i dr.

Prikupljanje Posebnih uvjeta i Potvrda projekata te ispunjavanje e-Dozvole i priprema potrebne dokumentacije.

 

 

IZVEDBENI PROJEKT

Razrađujemo tehničko rješenje dano Glavnim projektom s potrebnim detaljima.

 

Surađujemo s ostalim kooperantima oko izrade izvedbenog građevinskog projekta te izrade izvedbenog projekta čelične konstrukcije – radionički nacrti za proizvodnju čelične kosntrukcije.

 

Izrada predračuna (troškovnika) radova).

 

 

arhitekti ratkajec logo

Tel: +385 1 2728 678

ADRESA

TEL

MOBIL

EMAIL

info@arhitekti-ratkajec.hr

 

RADNO VRIJEME

OIB No.

RAČUN

Pon. – Pet.: 08:30-17:00

Sub. po dogovoru

Arhitekti-Ratkajec d.o.o. 2022

copyright